Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2020

ladia
21:05
1917 bdcc
Reposted frompSkywalker pSkywalker viaPoranny Poranny
ladia
21:03
4191 571e
Reposted fromdusielecc dusielecc viamononok mononok
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy

March 23 2020

ladia
21:18
ladia
21:18
ladia
21:17
ladia
21:17
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viamononok mononok
ladia
21:17
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viamononok mononok
ladia
21:17

October 25 2019

ladia
18:54
2429 e363 500
Reposted fromrol rol viaemotional-iceberg emotional-iceberg

July 22 2019

ladia
21:07
ladia
21:07
ladia
21:03
4770 e359 500
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
ladia
21:03
7446 b08f 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamefir mefir
ladia
21:03
7718 06a8 500
I tak...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viamefir mefir
ladia
21:02
Reposted frompsychedelix psychedelix viamefir mefir
ladia
21:01
ladia
20:59
8788 804a 500
Reposted fromthetemple thetemple viamefir mefir
ladia
20:52
2467 7782
Reposted fromsheismysin sheismysin viamefir mefir
ladia
20:52
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego?"
— Gabriela Gargaś
Reposted fromkonwalia konwalia viamefir mefir
ladia
20:49
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...