Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2019

ladia
18:54
2429 e363 500
Reposted fromrol rol viaemotional-iceberg emotional-iceberg

July 22 2019

ladia
21:07
ladia
21:07
ladia
21:03
4770 e359 500
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
ladia
21:03
7446 b08f 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamefir mefir
ladia
21:03
7718 06a8 500
I tak...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viamefir mefir
ladia
21:02
Reposted frompsychedelix psychedelix viamefir mefir
ladia
21:01
ladia
20:59
8788 804a 500
Reposted fromthetemple thetemple viamefir mefir
ladia
20:52
2467 7782
Reposted fromsheismysin sheismysin viamefir mefir
ladia
20:52
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego?"
— Gabriela Gargaś
Reposted fromkonwalia konwalia viamefir mefir
ladia
20:49
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viajointskurwysyn jointskurwysyn
ladia
20:38
3154 cce6 500
Reposted fromnyaako nyaako viaoversensitive oversensitive
ladia
20:38
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować
— Matthew Quick
20:37
7844 0754
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viaPoranny Poranny
ladia
20:37
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamononok mononok
ladia
20:36
3124 42be 500
Reposted fromnyaako nyaako viamononok mononok

July 03 2019

ladia
19:27
ladia
19:26
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
ladia
19:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl