Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

ladia
21:08
ladia
21:08
ladia
20:26
Nie będzie więcej zimy. Będzie primavera. Powiedz mu, niechaj żyje lub niechaj umiera. Powiedz. Powiedz prędzej.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Wszystko zależy od Ciebie"
Reposted fromsalato salato viacytaty cytaty
ladia
20:22
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
ladia
20:22
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— Piotr C. - "Pokolenie Ikea"
ladia
20:21
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
ladia
20:15
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
ladia
19:48
3167 df40 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
19:46
19:46
ladia
19:46
ladia
19:35
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
19:35
ladia
19:33
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym
ladia
19:28
5395 a436 500
19:09
ladia
19:09
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
ladia
19:09
19:08
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
19:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl