Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

22:23
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaaksamitt aksamitt
22:21
Reposted fromget-fit get-fit viaaksamitt aksamitt
ladia
22:21
Przyjdzie  taki czas że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży
Reposted fromLaColie LaColie viaaksamitt aksamitt
ladia
22:10
ladia
22:06
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaksamitt aksamitt
ladia
22:05
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaksamitt aksamitt
ladia
22:04
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaaksamitt aksamitt
ladia
22:03
ladia
22:03
udawaj, aż uwierzysz 
— 13.25
Reposted fromrisky risky viaaksamitt aksamitt
22:01
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
ladia
21:59

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viaaksamitt aksamitt
ladia
21:57
ladia
21:57
ladia
21:52
“ Szukam mężczyzny o szerokich horyzontach i niepospolitym wnętrzu, który nie przesypia życia ani nie topi go w nałogach, który chce to dzielić i mnożyć z niebanalną kobietą, dojrzałą jak wrześniowe jabłko. Chcę spotkać tego, który wypatruje za mną oczy i nasłuchuje, czy nie zabrzmią moje kroki w ciemności. Będącego w drodze, afirmującego życie, przy którym nie trzeba udawać mniejszej i głupszej, żeby go nie urazić. ”
— I.
ladia
21:51
9236 7dcd
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
ladia
21:51
ladia
21:50
ladia
21:50
0635 4243 500
To uczucie... (Rozczarowani)
ladia
21:47
ladia
21:46
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl