Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

ladia
20:03
Nie po to mam serce, żeby mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viacytaty cytaty
ladia
19:34
5722 ca76
lovely, oh so lovely.
Reposted fromthe-cat the-cat viamefir mefir
ladia
19:26
5096 8da9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaPoranny Poranny
ladia
19:25
ladia
19:22
Pamiętaj, nigdy nie możesz być bezbronna. Nigdy nie możesz pokazać, że jesteś od kogoś słabsza. Gdy ktoś cię obrazi, bij. Gdy cię uderzy, oddawaj dwa razy mocniej. Pamiętaj, że jesteś najmądrzejsza, najładniejsza i najlepsza i żaden śmieć nie ma prawa tobą pomiatać.
— Jakub Żulczyk (z książki Instytut)
Reposted fromRowena Rowena viamononok mononok
ladia
19:21
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
ladia
19:20

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme viamononok mononok

May 01 2019

18:25
ladia
18:23
5722 ca76
lovely, oh so lovely.
Reposted fromthe-cat the-cat viajointskurwysyn jointskurwysyn
ladia
18:23
- Słuchaj, nie chciałem, aby tak to się skończyło - oznajmił. Westchnęłam. Nie chciałam, by w ogóle się kończyło. Nie odpowiedziałam. Bez względu na to, jakie byłyby moje słowa, niczego by nie zmieniły. Dokonał wyboru, ale nie byłam nim ja.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
ladia
18:13
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
ladia
18:05

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
ladia
17:33
5356 33fa 500
Reposted fromZircon Zircon viaoversensitive oversensitive
ladia
17:31
5045 b951 500

April 25 2019

ladia
20:04
6791 4cb1 500
Reposted fromsoftboi softboi viamononok mononok
ladia
20:04
7801 3aaf 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaPoranny Poranny
ladia
20:03
ladia
20:03
ladia
20:02
7791 a463 500
Reposted fromowca owca viamononok mononok
ladia
20:02
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamononok mononok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl