Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

ladia
19:27
ladia
19:26
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
ladia
19:23
ladia
19:23
ladia
19:23
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
ladia
19:23
Pudłujesz 100% strzałów, jeśli w ogóle ich nie wykonujesz.
— Wayne Gretzky
ladia
19:23
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
ladia
19:21

July 01 2019

ladia
20:07
To jest wieczór na piosenkę - pomyślał Włóczykij. - Na nową piosenkę, która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej tęsknoty i której resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt, że mogę wędrować, że mogę być sam i że jest mi z sobą dobrze.
— Tove Jansson – Opowiadania z Doliny Muminków
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
ladia
20:07
ladia
20:07
ladia
20:06
ladia
20:06

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak
ladia
20:06
Jeśli nie wierzysz w siebie to nie wierzysz w nic.
— usłyszane
ladia
20:04
ladia
19:48
ladia
19:47
ladia
16:50
6104 6759
Reposted fromteijakool teijakool viaPoranny Poranny

May 12 2019

ladia
20:03
Nie po to mam serce, żeby mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viacytaty cytaty
ladia
19:34
5722 ca76
lovely, oh so lovely.
Reposted fromthe-cat the-cat viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl