Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

ladia
20:08
Once upon a time I was falling in love, now I'm only falling apart.
— Bonnie Tyler
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viacytaty cytaty
ladia
20:01
Zadzwonisz do mnie, aby powiedzieć mi, że masz się dobrze?
Bo martwię się o Ciebie całą noc.
— James Arthur
ladia
19:54

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
ladia
19:52
przecież nie powiem "wszystko się spierdoliło przyjedź, popotrzebuję Cię."
— ugryzłam się w język
ladia
19:43
ladia
19:43
ladia
19:43
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
19:43
ladia
19:42
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze.
ladia
19:42
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
19:42
ladia
19:42
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
ladia
19:42
9038 dcb5 500
a potem się dziwio
19:41
ladia
19:41
ladia
19:40
19:39
8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

ladia
19:39
ladia
19:39
ladia
19:38
Bezwładnie spadam i czekam
Aż uderzę ciałem o ziemię
— Mikromusic "Bezwładni" (ft. Skubas)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl